ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1. กระดูกสันหลังส่วนคอ โรค กายภาพบำบัด. 2. กระดูก โรค กายภาพบำบัด. 3. กระดูกสันหลังส่วนคอ-

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ISBN  974-367-550-7
 ผู้แต่ง  รุ่งทิพย์ พันธุเมธากุล.
 ชื่อเรื่อง 
กายภาพบำบัดในภาวะคอเสื่อม =Physical Therapy in Corvical Spondylosis / รุ่งทิพย์ พันธุเมธากุล.
 พิมพ์ลักษณ์  ขอนแก่น. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 2551.
 เลขเรียก  WE725 ร622ก 2551
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 4.
 ลักษณะทางกายภาพ  103 หน้า.
 หัวเรื่อง  1. กระดูกสันหลังส่วนคอ--โรค--กายภาพบำบัด. 2. กระดูก--โรค--กายภาพบำบัด. 3. กระดูกสันหลังส่วนคอ--โรค--การรักษา.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WE725 ร622ก 2551  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WE725 ร622ก 2551  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WE725 ร622ก 2551  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WE725 ร622ก 2551  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WE725 ร622ก 2551  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
6. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WE725 ร622ก 2551  
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 197358

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.